הפורמציה הפרנציסקאנית: שלושה חניכים ושמונה אחים בטקס של נדרים ארעיים מתחילים את חייהם בקוסטודיה של ארץ הקודש | Custodia Terrae Sanctae

הפורמציה הפרנציסקאנית: שלושה חניכים ושמונה אחים בטקס של נדרים ארעיים מתחילים את חייהם בקוסטודיה של ארץ הקודש

חודש ספטמבר הינו חשוב עבור הפרנציסקנים במסגרת הפורמאציה.שני אירועים מרכזיים מתקיימים בתקופה זו: טקס של בגד המסדר על מנת להיכנס לתקופת החניכות והנדרים הראשונים [ארעיים] כשהאחרון מסמל את סוף תקופה המכונה "שנת הניסיון", כלומר תקופת החניכות. אלו הם שני טקסי מעבר חשובים על מנת להיכנס למצב של הבט דתי מבחינתהקנון [של המסדר]. ישנם שני תאריכים בשנה זו: יום שבת ה-3 בספטמבר, היום של הנדרים הראשונים של 12 חניכי ב-לה וורנה (טוסקנה, איטליה) ויום ראשון ה-4 בספטמבר, יום של קבלת הגלימה של שלוש חניכים של הקוסטודיה של ארץ הקודש, ב-מונטה פאלקו (אומבריה, איטליה), בנוכחות הקוסטוד של ארץ הקודש, האח פרנצ'סקופאטון.

עם האירוע שנערך ביום שבת בבוקר במקם הקדוש של לה וורנה, 12 חניכים, שמונה מהם מהקוסטודיה של ארץ הקודש, שניים מהפרובינציה של לציוואברוצי של סאן בונה-וונטורה ושניים מהפרובינציה של טוסקנה של פרנסיס הקדוש, שערכו את הנדרים הארעיים שלהם, כשמהווה את סיומה של שנת הניסיון והפיכה לאחים פרנציסקאנים מן המניין במסדר הפרנציסקאני. טקס זה כולל את הנדרים של בפעם הראשונה ושל הבישור שכוללים את עוני, צניעות וציות בהתאם לחוקים של פרנסיס מאסיזי, בסוף שנה שבה התנסו בחיים לפי הכריזמה הפרנציסקאנית, שמתבטאת בשלושה היבטים של הרהור,עבודה ולהיות שליח. השר הממונה על הפרובינציה של טוסקנה, האח ליביוקריסי, עררך את הטקס. הקוסטוד של ארץ הקודש, האח פרנצ'סקופאטון, נכח אף הוא וקיבל את הצהרת הנדרים של שמונה אחים של הקוסטודיה ובשעות אחר הצהריים הוא הוביל את התהלוכה בסמוך לקפלה הסמוכה של הסטיגמטה.

בבוקר של יום ראשון, המקום הקדוש של מונטה פאלקו, שבאומבריה, שהינו הבית של הפורמאציה של הקוסטודיה של ארץ הקודש –שלוש חניכים צעירים שנמצאים בספה של שנה של לימוד פרנציסקאני רוחני מעמיק, קיבלו את הגלימה הפרנציסקאנית. רגע זהמסמל עבורם את תחילת תקופת החניכות ב-לה וורנה, היכן ששם ילמדו לעומק אודות החוק הפרנציסקאני וחיי דת, לאור ציפייה לנדרים הראשונים.

תפילת השבח של הבוקר שכוללת את הגלימה הפרנציסקאנית נערכו על ידי הקוסטוד של ארץ הקודש, האח פרנצ'סקופאטון.

האב הקוסטוד דיבר לחניכים הצעירים אודות המשמעות שלהגלימה, תוך הסבר אודות השלבים השונים של הגלימה עצמה שנוצרה בתקופת חייו של פרנסיס הקדוש. הגלימה טומנת בחובה משמעות עמוקה הקשורה לדבקות מודעת יותר ומלאה יותר לחיים נוצריים. הגלימה קשורה עם המרת הלב, אמר האח פאטון, ולייסורים של ישוע המשיח. בדיוק מסיבה זו, החל מרגע זה, דרך צרה יותר מתחיל עבור צעירים אלו. עם ציטוטים של מקורות פרנציסקנים, ביחס לצורת הצלב של הגלימה הפרנציסקאנית הוזכרה בהקשר לכך שפרנסיס הקדוש מאסיזי רצה להשאיר לאחים שלו דבר מה מוחשי של הזדהות עם ישוע הצלוב.

פיליפו דה גרציה