Five Centuries since Leonardo da Vinci (1519-2019) | Custodia Terrae Sanctae

Five Centuries since Leonardo da Vinci (1519-2019)


מדען, צייר, סופר...... לאונרדו דה וינצי היה על אלה והרבה יותר מכך. חמש מאות לאחר מותו, אנו חוגגים  את גדולתו וגאוניותו בתערוכה "חמש מאות שנים מאז לאונרדו דה וינצי (1519-2015): מדע וטכנולוגיה ברנסנס בספרים ברשות הספרייה של הקוסטודיה של ארץ הקודש בירושלים", ותערוכה זו תהיה פתוחה לציבור בין התאריכים 4-8 בנובמבר.

המבקרים מודרכים  בין הדיסציפלינות שהיו יקרות ביותר לליבו והכי מוכרות ללאונרדו, במסלול המחולק לחלקים או נושאים: מדעי הארץ, גיאוגרפיה ואסטרונומיה, בוטניקה וזואולוגיה, רפואה ולבסוף– גיאומטריה וארכיטקטורה. התערוכה מסתיימת ביצירות משמעותיות המוקדשות לפרופורציה האלוהית, שנכתבה.

על ידי האיטלקי לוקה פאקיולי, פרנציסקאני שעבד קרוב מאד עם לאונרדו עצמו.
זוהי דרך מקורית לספר את היסטוריה של המדע והטכנולוגיה באמצעות מהדורות עתיקות ויקרות מפז ועשירות בפרטים והכוללות איורים מציורים. התערוכה תכלול יותר מ-30 כרכים שיוצגו, כולם פורסמו בין המאה ה-15 ל-17 באירופה וכיום נמצאות בספריה הכללית של הקוסטודיה של ארץ הקודש, ואשר הראו את ההערכה הרבה לידע בתקופת ימי הביניים ובתקופת הרנסנס, המפגש בין תרבויות שונות (יוונית, לטינית וערבית) ובין המצאה והמסורת.

התערוכה הינה חלק מהמיזם "ספרים גשרים של שלום", ונוצרה על ידי מחלקה מהאוניברסיטה הקתולית של הלב הקדוש של מילאנו יחד עם הקוסטודיה של ארץ הקודש והאגודה בעד ארץ הקודש.

הדרכה תהיה זמינה באיטלקית, אנגלית וצרפתית ומיועד למבוגרים ולילדים.

הקוריה של הקוסטודיה של ארץ הקודש
ירושלים – השער החדש
4-8 בנובמבר 2019 –09:00-18:00               

כניסה חופשית לא תשלום – קטלוג זמין.