בית לחם והסטאטוס קוו בתקופת נגיף הקורונה | Custodia Terrae Sanctae

בית לחם והסטאטוס קוו בתקופת נגיף הקורונה

"זוהי הפעם הראשונה שראיתי את הבזיליקה של המולד כה ריקה: הגעתי באותה תקופה כשבה בעת גם מספר עולי הרגל עלה, מייד לארח האינתיפאדה האחרונה, כך שמעולם לא ראיתי את הבזיליקה כך." היה זה האח הפרנציסקאני אנאניאז זסקולסקי, האחראי הראשי על הסקריסטיה בבזיליקה של המולד וסגן הממונה  על הסטאטוס קוו בבית לחם שאמר זאת, מספר לנו מה שמתרחש בבזיליקה לאחר הסגר המוחלט של 84 ימים מאז מרץ האחרון.

העדר עולי רגל, לאחר שגידול העקבי בשנים האחרונות, לא מונע מהמקום הקדוש מלהמשיך בחייו הפנימיים כרגיל, בהנחיית הסטאטוס קוו. "טכנית, אני עושה בדיוק את אותו שירות כפי שעשיתי קודם לכן, במדויק וזאת תודות לסטאטוס קוו", העיר האח חאנניאז, "ההבדל היחידי הינו שלפני כן היינו מוכנים להית פעילים וזמינים לאנשים שבאו אלינו וכעת אנו לומדים להשקיע את הזמן שהקדשנו להם בדרך חדשה. עבורי זה היה רגע של יותר תפילה אינטנסיבית ושל הרהור, בייחוד עבור אלו שרחוקים ומבקשים ממני תפילות באמצעות הרשתות החברתיות."

הסטאטוס קוו הינו מערכת היסטורית של מסורת והתניות, חוקים ונהלים, אשר מהווים את הבסיס למערכת יחסים, פעילויות ותנועה המתרחשת בבזיליקות  שהינן בעלות משותפת של מספר זרמים נוצריים – לטיניים, יוונים אורתודוכסים וארמנים – כתוצאה מקונפליקטים ודיונים פנימיים שנמשכו משך המאות. 

זוהי מערכת יחידה של חוקים שעליהם מסתמכים, אשר מסייעת לתווך בין סגנונות חיים שונים ובין הבדלים תרבותיים. "ללא חוקים אלו היה קונפליקט, אולם המקומות הקדושים לא יכולים להיות מקומות של  קונפליקטים", העיר האח אנניאז, "הסטאטוס קוו מסייע לנו לווסת את הפרטים ולשמור אותם תחת בקרה".

החוקים של הסטאטוס קוו עבור הבזיליקה של המולד בבית לחם נכללים במדריכים מגוונים; טקסט קצר עבור חוקים של היום יום; השני, טקסט ארוך יותר, הכולל פרטים בסיסיים, כולל את האינדיקציות למיקומים קבועים במהלך ליטורגיות או מפגשים אחרים, זמני גישה לגרוטו[מערה], מציין את האובייקטים והמרחב המיועד לניקיון, המקומות שבהם ניתן להניח את הנרות ואינדיקציות מסוג זה; לאחר מכן ישנו מדריך שלישי הכולל את הויסות והרגולציות של ימי חג רגילים. בנוסף לקבועים, בכל אירוע של חג מולד נכתבות

רגולציות ייחודיות. ספרים אלו לא רק מכילים את הרגולציות הקשורות לפרנציסקאנים ולאירועים שלהם, אלא גם מתארים את המטלות הקשורות לשאר הקהילות, במשולב, כך שכל קהילה יודעת באופן הדדי את הזכויות והחובות של האחרים בכל מצב.

"על מנת להבין באמת ובתמים את הדינאמיקה של מה שאנחנו, שלנו כשחקנים מרכזיים הלוקחים חלק בלמידה ובייסורים", האח חנניאז ממשיך ואומר, "אולם מעל לכל אהבה למקומות:אם אח פרנציסקאני לא יכול להתאהב בדינאמיקות אלו ולמשמעויות המעמיקות שלהם, הרצון שלו ישרת רק את עצמו. אנו השומרים של המקום הזה; צריך מישהו שיאהב את ישוע, שיאהב את המקום הזה ויאהב את האנשים". לפי האחראי על הסקריסטיה, חלק גדול של לימוד של התבוננות הינם הכרחיים על מנת ללכת בדרך של "קדושה החוזרת על עצמה".

 

ג'ובאני מלספינה