יריחו | Custodia Terrae Sanctae

יריחו – הכנסייה של הרועה הטוב

ממוקם בקרבה לנהר הירדן, יריחו הינה אחת הערים העתיקות ביותר בעולם, השרידים המתוארכים 8000 שנים לפני ישוע. היה זה שם שישוע האדון החזיר את הראייה לברתימאוס וערך את המרת הלב לזכריה העשיר, כשביצע את תקפידו כרועה הטוב עבור שניהם. לכן מסיבה זו הכנסייה הלטינית המקומית מוקדשת לרועה הטוב.
 

יריחו הינה עיר שבה יהושע, בסביבות 1200 לפנה"ס, כבש אותה בדרך של שלום (יהושע, ב:1-4, 24) תודות לחצוצרות המפורסמות אשר, סימלו בתנ"ך, את התערבות האל: עם הברית יכול היה להתיישב ביריחו, שהיה מתן מהאל. בעיר עתיקה זו, אחת הידועות ביותר במזרח, אשר מתוארכת לפני 8000 – 9000 שנה, ישנו מקום הנקרא תל הסולטן, גבעה בגובה של15 מטר שבה העלמה קינון ביצעה את החפירות הארכיאולוגיות שלה בשנת 1955-1956.

יריחו הינה מקום של הבשורה שבה ישוע האדון ריפא שני אנשים פגועים: ברתימאוס, שנפגע פיזית מעיוורון וזכריה, שנפגע נפשית עקב חטאיו (לוקס 18-19). מעט שרידים שרדו כיום מהעיר יריחו אשר מזכירים לעולי הרגל שזכריה טיפס על גבי ענפי עצים על מנת לראות את ישוע.

הכנסייה הקתולית-לטינית הקטנה מוקדשת לישוע, הרועה הטוב: משום שישוע היה הרועה הטוב עבור ברתימיאוס ועבור זכריה. זו כנסייה קהילתית קטנה הכוללת 200 ערבים נוצרים. לא רחוק מהיכן שוכנת הכנסייה האורתודוכסית, הכוללת 250 מאמינים. שני בתי ספר קתוליים (אחד לבנים ואחד לבנות) מביאים אליהם יחד את כל הילדים הקתולים והאורתודוכסים ולא מעט ילדים מוסלמים; האוכלוסייה ביריחו כוללת כ-25,000 איש (ערבים מוסלמים).

ישוע אמר ליהודים "אנוכי הוא הרועה הטוב הרועה הטוב יתן את נפדו בעד צאנו. והשכיר אשר לא רועה הוא והצאן לא-לו הנה בראותו כי-בא הזאב יעזוב את-הצאן ונס והזאב יחטוף ויפיץ את-הצאן. השכיר ינוס כי שכיר הוא ולא ידאג לצאן. אני הרועה הטוב וידעתי את אשר-לי ונודעתי לאשר לי. כאשר האב ידעני ואני ידעתי את האב ואת-נפשי אתן בעד הצאן. וצאן אחרות יש-לי אשר אינן מן- המכלה הזאת ועלי לנהל גם אותן ותשמענה קולי והיה עדר אחד ורועה אחד"

על כן אוהב אותי אבי כי את-נפשי אתן למען אשוב ואקחה. ואיש לא יקחנה מאתי כי אם-אני מעצמי אתננה יש-בידי לתת אותה ובידי לשוב לקחתה את המצוה הזאת לקחתי מעם אבי" (הבשורה מפי יוחנן, י:11-18)

gerico1

מנהיג: לאל, אבינו, אשר שלח את בנו לעולם כך שיוכל להיות הרועה הטוב, אנו מפנים את פעולת החסד שלנו.
כולם: האדון, אנו מודים לך

1. אנו זוכרים את ההחלמה הפיזית של ברתימיאוס האיש העיוור ושל הניסים האחרים שסופרו בספרי הבשורה. אנו מברכים אותך, האדון, אבינו, על ששלחת את ישוע הרועה הטוב לחיות בארץ זו.
2. אנו זוכרים את ההמרה המוסרית של זכריה, האיש העשיר, ואת ההמרה של רבים וחוטאים רבים אחרים, ע"י ישוע במהלך חייו בארץ; אנו מהללים אותך, האדון האב, על ההתגלמות של ישוע הרועה הטוב.
3. עבור כל הנטבלים אשר זכו לטוב מהטקס של הפיוס, אפילו כשהם חוטאים והם מקדישים תודות לישוע הרועה הטוב. אנו מודים לך, האדון אבינו.
4. עבור כל אלו אשר הקשיבו בקולו של ישוע, הרועה הטוב, ואשר אלו שחיו לאורו ובשלום, אנו מברכים אותך, האדון אבינו.
5. עבור כל כהני הדת, השמשים [דיאקונים] והנוצרים אשר מקדישים עצמם ללכת בעקבותיך, האדון ישוע, ולהיות רועים טובים עבור האנשים אשר עדיין אינם צאן הכנסייה, אנו מודים לך, האדון.

מנהיג: האל אבינו, אנו מודים לך על כך שניתן לנו החסד והשמחה של להגיע ליריחו בעליה לרגל, ובכך נתאפשר לנו להתענג על הסיפור הנפלא של ריפוי האיש העיוור, ברתימיאוס, וההמרה של זכריה. הענק לנו את המתן של יותר יותר בעלי תודה לך, וכי תמלוך לעולם ועד. אמן.

Monastery of the Good Shepherd 
Jaffa Street
P. O.B. 23 - Jericho 
PALESTINIAN AUTHORITY
טלפון: +972. 2 232.25.32 
פקס: +972. 2 232.60.62 
E-mail: jerichoparish@hotmail.com

שעות וזמני הביקור במקום הקדוש
קיץ – 08:00-12:00; 14:00-18:00
חורף – 08:00-12:00 ; 14:00-17:00