בית פגי | Custodia Terrae Sanctae

בית פגי

betfage1

המקום הקדוש של בית פגי ממוקם בחלק המזרחי של הר הזיתים. במקום זה החלה הכניסה לירושלים כמשיח של ישוע בשעה שהתלמידים והקהל שרו בהתלהבות "הושענא"

זיכרון התהלוכה החגיגית של ישוע אל ירושלים נחגג בימים הקדומים כפי שאנו חוגגים היום: "ביום הראשון של שבוע הפסחא… כל האנשים מטפסים על הר הזיתים… כאשר מגיעה השעה האחת עשרה (חמש אחר הצהריים), נקראים מתוך הברית החדשה הפסוקים המספרים על הילדים, אשר הלכו לפני ישוע הקדוש ונשאו בידיהם ענפים ולולבים… ההגמון קם על רגליו ועימו כל האנשים. מכאן, כלומר מפסגת ההר, אנו ממשיכים ברגל; ההגמון שר לאורך הדרך מזמורים: "ברוך הבא בשם ה’". הילדים כולם, גם הקטנים שאינם יכולים ללכת ונישאים על כתפי הוריהם, אוחזים בידיהם ענפי דקל או ענפי זית. באותה דרך שבה לווה האדון, מלווה ההגמון. מראש ההר אנו ממשיכים אל העיר, ולאחר שאנו חוצים אותה, אנו ממשיכים לכנסיית תחיית המתים (כנסיית הקבר הקדוש)" (אתרייה , סוף המאה ה-4).

החל מהמאה ה-9, התהלוכה החלה אף רחוק יותר: "בערך קילומטר וחצי (מאתר ’העלייה השמיימה’), נמצא המקום בו ישב ישוע על גב סייח חמור. כאן ישנו עץ זית, אשר כל שנה, לאחר שמשלמים בעבור המעשה, חותכים אחד מענפיו; בדרך זו, נכנסים בתהלוכה לירושלים ביום הלולבים." (אפיפאנוס הנזיר). קיים אזכור לקיומה של כנסייה מהמאה ה-4 אשר הוקמה לזכר פגישתו של ישוע עם אחיותיו של אלעזר, מרתא ומרים, בדרך לביתניה (לפי אתרייה). בשנת 1870, מצא תושב כפר מקומי סלע הנושא עיטורים צלבניים המתארים את שני האירועים: תחייתו של אלעזר, והתהלוכה החגיגית של ישוע לירושלים. כנסייה קטנה נבנתה על הקרקע שנרכשה ונקראה בית פגי. בשנת 1954 שוחזר המבנה לצורתו העכשווית. עם תום השלטון הצלבני, התהלוכה המנציחה אירועים אלה פסקה מלהתקיים. בין המאה ה-16 למאה ה-17, הפרנציסקאנים החלו אותה שנית, כשהאב הקוסטוס, יושב על גב סייח החמור כמייצג המשיח. משנת 1933, מצליחה התהלוכה לקבל את אופייה הרציני ומנוהלת על-ידי הפטריארך הלטיני של ירושלים.

betfage2

בשנת 1870, אדם כפרי מצא אבן הנושאת ציור בעל אפוס צלבני שייצג שני אירועים: תחיית לזרוס ואת כניסתו של ירושלים. לאחר שהאדמה נרכשה מקום קדוש קטן נבנה שם, והוא נקרא בית פגי.המקום שוקם לצורתו העכשווית בשנת 1954. התהלוכה אשר מנציחה את האירוע הפסיקה להתקיים בסוף תקופת הצלבנים. המקום הועבר לחסות הפרנציסקאנים במאה ה-16 עד ה-17, כאשר האב הקוסטוד היה רכוב על עיר, מייצג את ישוע. החל משנת 1933, התהלוכה יכלה לחזור לטבעה המקורי המכובד והטקסי והיא נערכת ע"י הפטריארך הלטיני של ירושלים.

percorso betfage

מבית פגי לירושלים:

כנסייה ומנזר פרנציסקאני בבית פגי. 
מנזר כרמליתי פאטר נוסטר (תפילת האדון ,’אבינו שבשמים’). 
מבנה קטן לציון עלייתו של האדון ישוע לשמיים. 
כנסיית דומינוס פלוויט (האדון בכה). 
כנסייה רוסית-אורתודוקסית המוקדשת למרים המגדלית הקדושה. 
גת שמנים. 
קבר מרים הקדושה ומערת המעצר (בה נלקח ישוע למאסר).
אתר מותו של סטפנוס הקדוש על קידוש השם. 
שער סטפנוס הקדוש – באב סיתנא מרים. בריכת הכבשים.

כניסתו של המשיח לירושלים

"ויהי בקרבו את בית פגי ובית היני בהר הנקרא הר הזיתים וישלח שניים מתלמידיו לאמר "לכו אל הכפר אשר ממולנו והיה בבואכם תמצאו עיר אסור אשר לא ישב עליו אדם עד עתה, התירו אותו והביאו. וכי ישאל אתכם איש למה תתירהו, תאמרו אליו יען כי האדון צריך לו". וילכו השלוחים וימצאו כאשר דיבר אליהם ויתירו את העיר ויאמר אליהם בעליו "למה זה אתם מתירים את העיר". ויאמרו "האדון צריך לו", ויביאוהו אל ישוע וישליכו את בגדיהם על העיר וירכיבו עליו את ישוע. ובנוסעו הציעו את בגדיהם על הדרך ויקרב אל מורד הר הזיתים ויחלו כל המון התלמידים לשבח את האלוהים בשמחה ובקול גדול על כל הגבורות אשר ראו לאמר "ברוך המלך הבא בשם ה', שלום בשמיים וכבוד במרומים". ומקצת הפרושים אשר בתוך העם אמרו אלו "רבי, גער בתלמידיך". ויען "אני אומר לכם כי אם יחשו אלה תזעקנה האבנים."

(לוקס 19: 29 -40)

מנזר הלולבים 
186 בית פגי – ת.ד. 
ירושלים 91001
ישראל

לפון: 02-628-4352
טלפון: 02-628-4352

שעות פתיחה
קיץ (אפריל-ספטמבר)
8:00 – 12:00 
14:00 – 17:00

חורף (אוקטובר-מרץ)
8:00 – 12:00 
14:00 – 16:30