"יוחנן המטביל הקדוש: "נקרא מבטן אימו

"יוחנן המטביל הקדוש: "נקרא מבטן אימו

"ראשית, יוחנן המטביל גורם לנו לכלות מחדש שהאל קורא לנו כשאנו ברחם האם".האחים הפרנציסקאנים של הקוסטודיה של ארץ הקודש חגגו את הטקסיות של הולדתו של יוחנן המטביל הקדוש בעין כרם,  עיירה קטנה הסמוכה לירושלים. כבכל שנה הם מתאספים בערב של ה-23 ביוני במקום הקדוש של יוחנן במדבר עבור תפילת הערבית הראשונה בתאריך ה-24 ביוני במקום הקדוש של יוחנן בהר לרגל סעודת האדון הטקסית שמתבצעת על ידי הקוסטוד של ארץ הקודש, האח פרנצ'סקו פאטון.

במקומות של יוחנן המטביל

ישנם שלושה מקומות בעין כרם שמוקדים לזכרו של יוחנן הקדוש. המקום הקדוש של הביקור שמזכיר את המפגש של מרים הבתולה ואליזבט ואת הקפיצה מאושר של יוחנן ברחמה של אימו. מסורת נוצרית ממקמת של המקום שבו יוחנן המטביל  הוסתר ולאחר מכן הוברח מהטבח של החפים מפשע והיכן שהוכן למשרה הציבורית שלו במקום הקדוש של  יוחנן הקדוש של המדבר. בערב החג של הטקסיות, לאחר חזרה על תפילת הערבית הראשונה, האחים הפרנציסקאנים ירדו בתהלוכה למטה למערה שבה, לפי המסורת, יוחנן הקדוש גר. יוחנן הקדוש בהר  זהו המקום שבו מאמינים שבו נולד יוחנן המטביל, בבית של זכריה, אביו. בסופה של סעודת האדון הטקסית , האחים הפרנציסקאנים ירדו למערה ליד המזבח הראשי ואמרו את "בנדיקטוס" לזכרו של אירוע זה.

שם שהוא מיזם

יוחנן הינו הקדוש היחידי בלוח  השנה הקתולי שאת יום הולדתו נחוג. החיים שלו   נחשבים אי שם בין התנ"ך ובין הברית החדשה. בדרשה שלו  בתפילת הערבית הראשונה האח הפרנציסקאני אלסנדרו קונליו , המזכיר של המכוון הפרנציסקאני לחקר המקרא, שערך את האירוע, הזכיר את הטקסטים מהתנ"ך שמתייחסים ליוחנן כאליהו החדש משכין את הדרך (ואת האנשים) לקראת ביאת האדון. בדרשה שלו באירוע שה (כאן ניתן למצוא את הטקסט המלא), האח פאטון הדגיש את הטקסט  של ההמתנה למשיח למפגש האישי עימו: "זהו בדיוק המיזם שהאל  שעלינו לתת לו משמעות, אחדות ומלאו לכל האישיות שלנו ולכל חיינו."

והוא ייקרא יוחנן

ישנו קשר מיוחד בין יוחנן המטביל הקדוש ובין פרנסיס מאסיזי. האחרון נטבל עם השם של יוחנן, לכבודו של יוחנן המטביל, בהתאם לרצונותיה של אימו, כשהשם  של פרנסיס ניתן על ידי אביו. תומאס מ-סלאנו  כותב  בחייו השניים: "השם של יוחנן הינו מתאים היטב למטלה שלאחר מכן ייבצע, בשעה ששמו פרנסיס הינו תהילתו." בכתביו, פרנסיס לעיתים קרובות מוזכר כמבשר ומראה כלפיו דבקות רבה."

Marinella Bandini מרינלה בנדיני