...עוד פעם | Custodia Terrae Sanctae

...עוד פעם

כתובות גזעניות על שער הכניסה למנזר הפרנציסקני בהר ציון