סעודת האדון הטקסית לרגל יום החג של הבישור | Custodia Terrae Sanctae

סעודת האדון הטקסית לרגל יום החג של הבישור

נצרת, הבזיליקה של הבישור


לאחר יום החג של יוסף הקדוש, מתכוננים ליום חג נוסף, אולם הפעם נוצרים רבים בעולם ישתתפו בו מרחוק תודות לטלוויזיה.

בעיר הקטנה שבגליל הרז של ההתגלמות זוכה לכבוד במערת הסלע. "והדבר נהיה בשר" חרוט על המזבח אשר ממוקם במקום הקדוש, שהינו בעצמו אובייקט להערצה ולכבוד במאות הראשונות של הנצרות, מקום קדוש עם מסורת עתיקה וודאית. כיום, מסביב למה שהוכר כביתה של מרים, היכן שה"כן" שלה מונצחים, עומדת הבזיליקה הגדולה של הבישור אשר הינו על בסיס יום יומי יעד לעולי רגל כה רבים מכל העולם. הם יגיעו לכאן עד ליום ראשון ה-25 במרץ, יום החג של הבישור של האדון, ואליהם יצטרפו הנוצרים מהקהילה המקומית בסעודת האדון שאותה יערוך הפטריארך הלטיני של ירושלים.

גם באירוע זה, כפי שנערך ביום החג של בעלה של מרם, המרכז למדיה הפרנציסקאני יהיה אחראי לשידורים החיים של האירוע הטקסי שיועבר בערוץ האיטלקי טיבי2000, בשעה 10 הן באיטליה והן בארץ הקודש.