מפגש ודו שיח אודות הוועדה לצדק, שלום ואינטגרליות של הבריאה של הקוסטודיה בקרב מועמדים וחניכים

מפגש ודו שיח אודות הוועדה לצדק, שלום ואינטגרליות של הבריאה של הקוסטודיה בקרב מועמדים וחניכים

Encounter and Dialogue on "Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) Commission" among postulants and novices
Encounter and Dialogue on "Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) Commission" among postulants and novices

 וועדת הצדק, השלום והאינטגרליות של הבריאה של הקוסטודיה של ארץ הקודש יזמה לאחרונה מפגש ודיאלוג, ראשית בין המועמדים במונטה פלקו ב-28 בינואר ולאיר מכן בקרב החניכים בין התאריכים 30-31 בינואר ב-לה ורנון.

 כחלק מהמטלה הזו הינה לקדם ולהחיות  בקרב האחים הפרנציסקאנים את הערכים של וועדת הצדק, השלום והאינטגרליות של הבריאה  של הקוסטודיה שהינם חיוניים לקריאה הפרנציסקאנית, הוועדה כיוונה את תשומת הלב לשיתוף פעולה עם הבתים של תחילת הפורמאציה באמצעות מפגש של אחווה ושל דו שיח.

המשלחת של הוועדה, שבראשה עומד האח הפרנציסקאני ג'ון לוק גרגורי כשהצטרפו אליה חבריה, האח קרלוס מולינה והאח מארק וורדיטו פלאפוקס, החלו כל מפגש עם הצגת הערכי הוועדה הנ"ל ואת הפעילויות ברמות שונות במסדר הפרנציסקאני. בהקשר לכך, האח ג'ון לוק והאח קרלוס חלקו את חוויותיהם ואת ההרהורים שלהם מהמועצה הבינלאומית ש/ל הצדק, השלום והאינטגרליות של הבריאה שנערכה ב-פטרופוליס, ברזיל (21-27 בנובמבר 2022).

השיחה אודות הפעילויות של הוועדה לצדק, שלום והאינטגרליות של הבריאה בקוסטודיה הפכו זאת לברור שהקריאה של כל  אח בארץ הקודש אינה מוגבלת רק לשמירה על המקומות הקדושים, שנשארים המרכיב העיקר החיוני של היעד באזורים אלו, אולם גם חיים של היום יום ברדיפה אחר צדק ושלום באמצעות שירותים חברתיים ושל אירועי צדקה מגוונים כגון: דיור, חינוך ובית אבות והן באמצעות דו שיח אקומני ובין דתי.

חוץ מזה, הקוסטודיה גם עוסקת בקבלת מהגרים ופליטים באי של רודוס או בסיוע רוחני למהגרים העובדים בתל אביב ולמקומות שבהם יש מלחמה וקונפליקט. הפרנציסקאנים באמצעות היוזמה של האחים הפרנציסקאנים שבחלב [אלפו], שנוסד בשנת 2017  מרכז הטיפול הפרנציסקאני מסייע באמצעות תוכנית לטראומה עקב מלחמה בעבור ילדים, שהוכרה על ידי מועצת פטרופוליס שדוחק בייסוד של מרכזים מסוג זה גם בחלקים אחרים בעולם.

לאחר ההקדמה הכללית וההעמקה של הוועדה לצדק, לשלום ולאינטגרליות של הבריאה, חלוקה לקבוצה קטנה  שכללה השתתפות פעילה של כל הנוכחים. היעד הינו לזהות בעיות חברתיות או סביבתיות ברמה מקומית ולמצוא פתרונות אפשריים. מצגת לקבוצה גדולה יותר הוצגה לאחר מכן.

על מנת להשלים את המבוא הכללי לוועדה לצדק, שלום ולאינטגראליות של הבריאה, המועמדים והחניכים הוזמנו גם כן לקרוא את הסיכום הכתוב של שני צווים אפיפיוריים מאת האפיפיור פרנסיס, שהינם "אמרו כן" ["לאודאטו סי"] ו"כל האחים כולם" ["פראטלי טוטי"].

לאחר מכן, הבתים של הפורמאציה ההתחלתית יארחו את הוועדה על מנת להמשיך ולקדם ולהעלות את המודעות לוועדה של הצדק, השלום והאינטגראליות של הבריאה.

חברים נוספים של הוועדה לצדק, שלום ולאינטגראליות של הבריאה הינם האח הפרנציסקאני מריו חדציטי והאח הפרנציסקאני  סאמר אישחק.

Fra Mark Vertido Palafox

Segretario Commissione GPIC