הושלמה מלאכת השיפוץ והשחזור של התחנה השביעית שבדרך הצלב | Custodia Terrae Sanctae

הושלמה מלאכת השיפוץ והשחזור של התחנה השביעית שבדרך הצלב

בירושלים, יום שישי, ה-7 ביוני, נערך טקס ברכה למזבח המשופץ שבתחנה השביעית בדרך הצלב. לאחר שנערכה סעודת האדון בקפלה של הלב הקדוש ע"י האח ארטמיו ויטורס, סגן הקוסטוד, יחד עם הברכה נערכה גם חנוכת הקפלה המשופצת של התחנה השביעית. לאחר עבודת שיפוץ ושחזור שנמשכה משך מספר חודשים ותחנה זו הפכה ל"פנינה" של דרך הצלב.

ההיסטוריה של התחנה השביעית משלבת דבקות עם ארכיאולוגיה ועם נתונים טופוגרפיים. במקום זה, לפי עדות של עדים רבים, היה שם שער עתיק לעיר בכותל המערבי. משך המאות, השער הועשר בקישוטים, משום שהנושא היה גזר דין מוות שהיה חרוט על העמוד ולבסוף נפילתו השנייה של ישוע, שנכללה באירועים הכלולים בדרך הצלב. הנוצרים העניקו לדלת זו, המכונה עתיקה (ראה: נחמיה י"ב:39) את השם של שער הצדק והעמוד היה מכונה עמוד המשפט.

בשנת 1875 הקוסטודיה של ארץ הקודש רכשה את המקום, היכן שהיה לאחר מכן העמוד הנ"ל. בין השנים 1894-1900 הקפלה של התחננה השביעית שוחזרה וקושטה בסיועה של צרפת. הציור של ישוע שנופל תחת משקלו של הצלב צויר ע"י פרנסואה לאפו (1899) והאבן שממנו הוכן המזבח מקורם היה בפריז. בין השנים 1995-1996 מחסן סמוך נתווסף לקפלה של התחנה השביעית ואפשר עקב חיבור זה למקום הקודש לעולי רגל לחגוג במספרים גדולים יותר את סעודת האדון.

הקוסטודיה של ארץ הקודש, לאחר יותר ממאה שנים מיסוד הקפלה, החליטה לפעול וליזום שיפוץ מלא כמיזם. המיזם החל בדצמבר 2012 ובמסגרתו המבנה של המזבח הועתק לעץ יחד עם הציורים שנשלחו לקרקוב, פולין. החברה הפולנית ביצעה את השיפוץ והשיקום של המזבח במרץ. הדגם של החלק התחתון עשוי אבן הוכן ע"י הארכיטקט יוזף דודקיביץ. מעל למזבח ישנה אבן שעליה ממוקם כתר הקוצים ובקשת נכתב בלטינית "וישא את צלבו ויצא אל המקום הנקרא מקום הגולגולת ובלשונם גלגלתא" (יוחנן, י"ט:17).
בירושלים, יום שישי, ה-7 ביוני, נערך טקס ברכה למזבח המשופץ שבתחנה השביעית בדרך הצלב. לאחר שנערכה סעודת האדון בקפלה של הלב הקדוש ע"י האח ארטמיו ויטורס, סגן הקוסטוד, יחד עם הברכה נערכה גם חנוכת הקפלה המשופצת של התחנה השביעית. לאחר עבודת שיפוץ ושחזור שנמשכה משך מספר חודשים ותחנה זו הפכה ל"פנינה" של דרך הצלב.

ההיסטוריה של התחנה השביעית משלבת דבקות עם ארכיאולוגיה ועם נתונים טופוגרפיים. במקום זה, לפי עדות של עדים רבים, היה שם שער עתיק לעיר בכותל המערבי. משך המאות, השער הועשר בקישוטים, משום שהנושא היה גזר דין מוות שהיה חרוט על העמוד ולבסוף נפילתו השנייה של ישוע, שנכללה באירועים הכלולים בדרך הצלב. הנוצרים העניקו לדלת זו, המכונה עתיקה (ראה: נחמיה י"ב:39) את השם של שער הצדק והעמוד היה מכונה עמוד המשפט.

בשנת 1875 הקוסטודיה של ארץ הקודש רכשה את המקום, היכן שהיה לאחר מכן העמוד הנ"ל. בין השנים 1894-1900 הקפלה של התחננה השביעית שוחזרה וקושטה בסיועה של צרפת. הציור של ישוע שנופל תחת משקלו של הצלב צויר ע"י פרנסואה לאפו (1899) והאבן שממנו הוכן המזבח מקורם היה בפריז. בין השנים 1995-1996 מחסן סמוך נתווסף לקפלה של התחנה השביעית ואפשר עקב חיבור זה למקום הקודש לעולי רגל לחגוג במספרים גדולים יותר את סעודת האדון.

הקוסטודיה של ארץ הקודש, לאחר יותר ממאה שנים מיסוד הקפלה, החליטה לפעול וליזום שיפוץ מלא כמיזם. המיזם החל בדצמבר 2012 ובמסגרתו המבנה של המזבח הועתק לעץ יחד עם הציורים שנשלחו לקרקוב, פולין. החברה הפולנית ביצעה את השיפוץ והשיקום של המזבח במרץ. הדגם של החלק התחתון עשוי אבן הוכן ע"י הארכיטקט יוזף דודקיביץ. מעל למזבח ישנה אבן שעליה ממוקם כתר הקוצים ובקשת נכתב בלטינית "וישא את צלבו ויצא אל המקום הנקרא מקום הגולגולת ובלשונם גלגלתא" (יוחנן, י"ט:17).

מיזם השיקום והשיפוץ הושלם במאי תוך שביעות רצון גבוהה מהכל. העבודה של הארכיטקט דודקיביץ וחברת השיקום של פיוטר ובסקי, שבקרקוב, פולין, בוצעה ללא כל תשלום.

האח הפרנציסקאני ג'רזי קראי
מיזם השיקום והשיפוץ הושלם במאי תוך שביעות רצון גבוהה מהכל. העבודה של הארכיטקט דודקיביץ וחברת השיקום של פיוטר ובסקי, שבקרקוב, פולין, בוצעה ללא כל תשלום.