הפרנציסקאנים בתפילה בחדר הסעודה האחרונה לרגל פתיחת הקונקלבה | Custodia Terrae Sanctae

הפרנציסקאנים בתפילה בחדר הסעודה האחרונה לרגל פתיחת הקונקלבה

ביום שלישי, ה-12 במרץ, הקוסטוד של ארץ הקודש, האח פיירבטיסטה פיצהבלה, מוקף בקבוצה קטנה של אחים פרנציסקאנים ומאמינים מן השורה בחדר הסעודה הקטן, ערך את סעודת האדון לרגל תהליך בחירת האפיפיור ע"י הקונקלבה, המתקיימת ברומא.

בקוסטודיה, כמו בכל קהילה קתולית בארץ הקודש, התפילה היתה אינטנסיבית יותר כאשר היום הקונקלבה שתעניק לכנסייה אפיפיור חדש נפתחה יום. התפילות קראו לרוח הקודש להדריך את הקרדינאלים בבחירתם.

רק מטרים ספורים מחדר הסעודה העליון שבו רוח הקודש ירדה על השליחים, הפרנציסקאנים קראו את הטקסטים הקשורים לחג השבועות [פנטקוסט בלעז]:

"אנו כאן, קרוב מאד לחדר הסעודה האחרונה, מאוחדים יחד עם כנסיית ירושלים", הסביר הקוסטוד, "על מנת לבקש את רוח הקודש לסייע לקרדינאלים שייבחרו את האפיפיור בהתאם לרצון האל. כאנשי דת וכמאמינים, הדבר הטוב ביותר שנוכל לעשות הוא להתפלל."

בדרשה שלו, הקוסטוד הדגיש כי היה זה כאן, בחדר הסעודה האחרונה ששם העם הנבחר נולד לאוניברסאליות כאחד, הכנסייה הבלתי נראית. אנט יכולים לחוות זאת כפי שרואים את עולי הרגל הבאים מכל העולם להתפלל בירושלים.

ואם כל הנצרות תפנה לירושלים, ירושלים תפנה לרומא משום שההיא זקוקה לרומא ולפטרוס. "לאחר שקיבלו את רוח הקודש, השליחים לא פנו בהצהרה משותפת או פרסמו הודעה לעיתונות. היה זה פטרוס שדיבר והציע לקרוא מחדש את כל הסיפור של ההתגלות. אם כל העולם יתבונן לירושלים לחזון של האוניברסאליות של הכנסייה, ירושלים תפנה לרומא ולכס של פטרוס המבטיח את אוניברסאליות זו."

בהמשך להרהור זה, הקוסטוד הדגיש את האהבה של האחווה ושל האחדות עם ישוע המשיח. "אפילו אם האיחוד קשה להשגה בירושלים, זוהי פניה המהווה המשך לקריאה לכנסייה: אחדות הינה אהבה הדדית, משום שרק אהבה יכולה לשנות את הלבבות, רק האהבה מאפשרת לנו לגדול ולצמוח. אפילו אם היא פגועה, הכנסייה הינה כנסיית המשיח."

"היום עלינו להתפלל כי הקרדינאלים יצביעו לפי רצון האל וכי בכל מקום בעולם, כאן בירושלים או ברומא, נוכל כולנו לשתף פעולה כך שמלכות האהבה שנחנכה כאן בירושלים תהיה נגישה ונראית לכל, מוחשית בחיינו, בעבודה. אין זו אסטרטגיה; זו עדות לחיים החדשים שאנו מקבלים בישוע המשיח. דבר זה נדרש מיורשו של פטרוס, אולם גם מכל אחד מאיתנו."