חניכה של המתחם החדש של מכון מניפיקאט | Custodia Terrae Sanctae

חניכה של המתחם החדש של מכון מניפיקאט

2012/09/05


יום שלישי, ה-4 בספטמבר 2012, הקוסטוד של ארץ הקודש, האחפיירבטיסטה פיצהבלה, חנך את המתחם החדש של מכון מניפיקאטבנוכחות הקונסול הכללי האיטלקי, ג'יאמפאולו קנטיני ומשלחת שלמייסדי המיזם מאזור מרצה. המשלחת כללה את לוקה מרקוני – חברמועצה האחראי על פיתוח שיתופי פעולה של אזור מרצה, ג'יאנקרלוקרביני (ראש העיר מיולאט), ג'יאנלוקה פיורטי, נשיא "פרמיוולסינה" ואחרים, מאיטליה, אשר קשורים למיזם זה. הנוכחים מטעםהקוסטודיה של ארץ הקודש כללו את הגזבר, האח איבראהים פלטס,סגן הקוסטוד, האח רטמיו ויטורס, המזכיר הכללי – האח סילביו דהלה פואנטה, האח פאראס חג'זין, כהן הדת של קהילת סאן סלבטורה והאח מריו חדציטי, כהן הדת של קהילת הרועה הטוב(יריחו).הבישוף המסייע וסגן הפטריארך בדימוס נכחו אף הם.

האירוע בא אל קיצו בקונצרט של תזמורת כלי המיתר הבינלאומית שלהצעירים בהדרכת המאסטרו סטפנו קמפלוצי. היה זה הסוף של סיורהמכונה "פנטה גרמנדו – יחד עם השלום" אשר אורגן ע"י "פרמיוולנסינה" שכלל סטודנטים ממספר בתי ספר למוסיקה, כולל אנקונה,ג'זי, סניאלה, סרייבו וכמובן – מכון מניפיקט.

הקרבה של אזור מרצה למניפיקאט היה בולט דיו במפגש בין שתיהישויות לפני טקס החניכה, מערכת יחסים שהמוטיבציה שלה כוללתאת היעדים של מכון מניפיקאט, אשר מדגיש את יעד של הסובלנות,דו קיום בשלום והצטיינות בהוראה. הקרבה התבטאה גם כן כלפי האחארמנדו פירוצי, המייסד ומנהל כללי של מניפיקאט. "אב אמיתי במלואמובן של המילה", אמר האח פיירבטיסטה פיצהבלה בדבריו, "אשרמעניק לא רק לחם, אלא גם את רוחו לתלמידים, מורים והצוות.כאן,בארץ הקודש, אנו תמיד מדברים על מיזמים, מרכזים, בריתות, אולםמעל לכל אנו צריכים את הרוח של הנשמה, אשר אותה משריש האחארמנדו בבית הספר שלו".

מיזם השיקום הוסבר ע"י המהנדס, רוברטו מנציני, שיחד עם אטורהסורנצו, מהנדס האחראי על האגף הטכני של הקוסטודיה, ארגנו זאת.היה זה שיקום עיקרי וארגון מחדש של כיתות הלימוד במכון – אלוהממוקמים במרתף - שכעת יהיו ללא לחות עקב התקנה של מערכתמיזוג אוויר מיוחדת. תשומת לב רבה הוקדשה לשיפור של איכותהצליל באמצעות חיזוק הקירות והדלתות ושימוש בזכוכית מיוחדת.בנוסף, אזור חדש מתוכנן ללימוד אקדמי (קורסים), שהינו מרכיבחשוב שאורגן ע"י משרד החינוך של איטליה. ישנן גם משרדיםחדשים, ספריה, חדרים לשימוש מגוון (רב תכליתי), חדר מולטימדיהוחדר חזרות לתזמורת ולמקהלה. "השיפוצים" העיר המהנדס מנציני"יחד עם יעילות של המבנה שבירושלים מאפשרת תרבות טכנולוגיתשל קדמה".

לאחר הפרזנטציה, הקוסטוד של ארץ הקודש ברך את המתחם החדש,שאותו ביקרו הנוכחים לאחר מכן. לאחר מכן, הנוכחים הלכולאודיטוריום שלל סאן סלבטורה, היכן שהמנהלת של המכון,, הניהסודה סברה, קיבלה את פניהם בקונצרט ובפסנתר מדגם די-274סטיינווי שנתרם ע"י "פרמיו ולסינה". פסנתר זה ייחודי, נבנה בשנת1987, במטה של חברת סטיינווי שבניו ורק, ונושא את החותם שלאחרון המייסדים: הנרי ציגלר סטיינווי. התלמידים של מכון מנפיקאטגרמו ל"מלך הפסנתרים" לשיר היו עמנואל מנצגניאן, קולוד סברה,אנני סיבצטיאן ו-ג'נביב שמשיאן, בהשתתפות של המורות מריהספיטקובסקי ומרים יונאו ביצירות לארבע ולשישה ידיים.

לפני כניסת התזמורת, נאום מרגש מאת האח ארמנדו פירוצי, מייסדהמכון ומנהלו הכללי, ומאת ניקולה די פרנצסקו, המזכיר והפעילמ"פרמיו ולנסינה" נישא.לאחר מכן היה רגע של תצוגה של תזמורתכלי המיתר הבינלאומית של הצעירים בניצוחו של סטפנו קמפולוציאשר סיים את התוכנית הזו עם מחיאות כפיים של קהל רב. בסופו שלהערב, האח ארמנדו פירוצי הציג מלאכת יד של כדרות ארמנית לנציגיהתורמים ולאלה שהיו מעורבים במיוחד בתמיכה במיזם