המגזין "טרה סנטה" [ארץ הקודש] מגיע למקסיקו

המגזין "טרה סנטה" [ארץ הקודש] מגיע למקסיקו

הדפסה והפצה של המהדורה הספרדית של המגזין שח ארץ הקודש התחיל במקסיקו

חלוקה והפצה של המהדורה בספרדית של המגזין של ארץ הקודש החל במקסיקו.  הגיליון של מאי-יוני יהיה הראשון שיודפס ויופץ בארץ של האצטקים. 12,000 עותקים יודפסו בגיליון ראשון זה.

שפה משותפת, שאיפה עבור העולם

הפעם לאחר חודשיים של הרהור ושל עבודה, התמקדות ביעד של המגזין של ארץ הקודש: להפוך את הארץ של ישוע  לידועה לכמה שיותר אנשים עד כמה שניתן – הן לעולי רגל שכבר ביקרו בה וממשיכים לזכור את החוויה שלהם בארץ זו, והן עבור כל מי שלא יכול  לערוך את העלייה לרגל, ורוצה להרגיש קרוב לזה.

העובדה שח שיצוף של שפה משותפת  עם אמריקה הלטינית  שכנע את המגזין של "ארץ הקודש" לעשות את הצעד הזה ולהציע פרסום נרחב יותר מעבר לגבולות של ספרד.

העבודה של הקומיסריאטים

לאחר מספר מפגשים בין הקומיסאריטים של ארץ הקודש בספרד ואמריקה הלטינית, האור הירוק ניתן עבור יוזמה זו. "כשכנס של הקומיסריאטים של ארץ הקודש של מקסיקו, מרכז אמריקה ופנמה, ביצענו צעדים קונקרטיים משך מספר השבועות האחרונים",  האיר האח חוסה אלקרז, הנשיא של הכנס והקומיסאר של הפרובינציה של מקסיקו (סאן חוניפארו סרה). "חיזקנו את הקשרים של מערכת היחסים בין הקומיסאריאטים שלנו, הסתייענו בתהליך זה על ידי ראש המשלחת של הקוסטודיה של ארץ הקודש של דוברי ספרדית ופורטוגזית של קומיסריאטים, האח סילביו דה לה פואנטה."

האח חוסה ממשיך ואומר: "התרכזנו במטלה העיקרית של הקומיסארים של ארץ הקודש: להעלות את האהבה לארץ הקודש וליעד של האחים של הקוסטודיה של ארץ הקודש בפרובינציה שלנו של האחווה ובכנסיות באזורים שלנו. באופן מוחשי, כקומיסארים, אנו עוסקים  בקידום מכל סוג של פעילות  שיכולה לשרת ולתמוך ביעד של הכנסייה – בייחוד של הפרנציסקאנים – בארץ הקודש. אני חושב שהמגזין הינו אמצעי מעולה עבור זה."

במפגש של הקומיסארים של הכנס של הקומיסריאטים של ארץ הקודש במקסיקו, מרכז אמריקה ופנמה נערך בגואטמלה באפריל 2023, האח לואיס קוינטנה,  נשיא של הכנס של הקומיסריאטים של ארץ הקודש של ספרד ופורטוגל, נכחו נציגים של המגזין של "ארץ הקודש", כשמובילים את הרעיון  של מהדורה מיוחדת שתופץ במקסיקו, עם כוונה של הרחבה למדינות אחרות במרכז אמריקה.

הקדשה של עמודים

המגזין הינו זהה לזה של ספרד ומרכז אמריקה – עם אותה הנהלה, מתאם ופריסה בספרד – אולם מודפס ומופץ במקסיקו גם כן. ההבדל היחידי הינו שיש מספר עמודים עם מידע של עניין בקרב עולי הרגל ממקסיקו (הרשמה, עליות לרגל וכו') שיוכנסו ויוטמעו במגזין עבור מקסיקו. הגיליון הראשון של המגזין יהיה בחינם לכל מי שערך כבר את העלייה לרגל לארץ הקודש.

Maria Díaz Ripoll מריה דיאז ריפול