עיסוק כלכלי בהתייחס ל"קרב החינם": היום השני של עבודת הכנס הבינלאומי השלישי של הקומיסריאטים של ארץ הקודש | Custodia Terrae Sanctae

עיסוק כלכלי בהתייחס ל"קרב החינם": היום השני של עבודת הכנס הבינלאומי השלישי של הקומיסריאטים של ארץ הקודש

ירושלים, מנזר סאן סלבטורה, ה-31 בינואר 2012

הפעילות של הקומיסאריטאים של ארץ הקודש, אשר הגיעו מכל רחבי העולם על מנת להיפגש במנזר של סאן סלבטורה עבור הכנס הבינ"ל השלישי של הקומיסריאטים של ארץ הקודש, ממשיכה. היום השני, שחל בתאריך ה-31 בינואר, החל עם סעודת האדון [מיסה] שנערכה ע"י הפטריארך הלטיני של ירושלים, מונסיניור פואד טוואל, אשר הודה לקוסטודיה הפרנציסקאנית עבור עבודתם היקרה מפז שבוצעה משך מאות השנים בארץ הקודש באמצעות הפעילויות הקהילתיות, חברתיות, תרבותיות וחינוכיות הרבות והן בתחום התקשות. לקומיסריאטים ישנה אחריות מיוחדת בהבטחת ותמיכה של תפקוד טוב של מערכת מוסדית גדולה ומורכבת. במקומות אלו, אמר מונסיניור טוואל, למרות הקשיים הרבים והסבל הרב, "קרב על החינם" מתנהל או מתכונן להתנהל, כמו ישוע, על מנת לקבל את הסבל של כל דבר עבור החיים והטוב של כנסייתו והאנושות כולה. השאיפה הינה לכן שיעדי הקוסטודיה יימשכו, תמיד יחיו חיים ותוססים ע"י חיוניות והתלהבות חדשה וכי שכל נוצרי יחוש שיש לו חלק בכך, להיות אחראי עבור ארץ הקודש, כמקדם ושומר של המקומות הקדושים שלה ושל השלום.

הנושא השני העיקרי של הכנס היה מצבה הכלכלי של הקוסטודיה. התרומה הכספית של הקומיסריאטים הוענקה בבוקר זה וההקדמה נערכה ע"י האח איבראהים פאלטאס, הגזבר הנוכחי של הקוסטודיה והאחראי על ייצוג הקוסטודיה במדינת ישרראל וברשות הפלסטינית. הוא התייחס לארצות בעלות מחויבות ישנה עבור הקוסטודיה של ארץ הקודש שכוללת מחויבות לשמר ולהגן על המקומות הקדושים, לשמור את הליטורגיה חיה ותוססת במקומות הקדושים, לסייע לעולי רגל, להעצים את העבודות האפוסטוליות, לתמוך בקהילות הנוצריות ולהציע סיוע כלכלי וחינוכי על מנת להבטיח בבטחה את הנוכחות הנוצרית. הקומיסריאטים מבצעים תפקיד מרכזי של "גשרים" בין הקוסטודיה מצד אחד לפרובינציות, מחוזות, בישופים, הקהילות והמאמינים מצד שני. מטלתם, כיום נעשית קשה יותר עקב מצב כלכלי מורכב אשר השפיע גם על ארצות מפותחות מאד בעולם והקומיסריאטים מקדמים את הידע שלהם של המקומות הקדושים באמצעות היום המוקדש לארץ הקודש על מנת לעודד ולהשפיע על עולי רגל דרך המחוז והקהילות מתארגנות לקראת מסע עליה לרגל בהתאם לרוח הפרנציסקאנית ולהפיץ את הקריאה והטיפוח הפרנציסקאני עבור ארץ הקודש, לתור אחר חומרי עזר עבור שימורה של ארץ הקודש והמקומות הקדושים עבור עבודות חברתיות, צדקה וקהילתיות, חינוכית, תרבותיות שאותם תמיד דאגה הקוסטודיה לקדם ולתמוך בארץ קודש: יוזמות אלו לטובת המקומות הקדושים ושיירות התושבים ועולי הרגל, שירותים המוצעים בייחוד לקהילות המקומיות, לטובת הצעירים, למשל, או פעילויות עבור משפחות, מיזמי בניה, סיוע מקומי לקהילות, בתי ספר ויוזמות תרבותיות אחרות (המרכז הפרנציסקאני למדיה, מכון מאניפייקאט והמו"ל הפרנציסקאני). לסיום, האח פאלטאס מנה מספר מיזמים שיבוצעו ע"י הקוטודיה בשנת 2012. במהלך הצגת הנואף וידיאו הוקרן וכלל הרבה מהיוזמות הפרנציסקאניות בארץ הקודש. אחרי האח פאלטאס דיבר האח פיטר ואסקו, נשיא הקרן הפרנציסקאנית עבור ארץ הקודש, שנוסדה כגוף מבצע של הקוסטודיה של ארץ הקודש בשנת 1994 לא רק על מנת לספק מימון משלים וגובר לצרכים גדלים והוליכם של הנוצרים בארץ הקודש אלא גם לייסד תוכנית הומנטרית חדשה ומיזמים על מנת לסייע למנוע את העזיבה המסיבית של נוצרים מארץ הקודש.האח ואסקו הדגים בפרטי פרטים את המיזם אשר הקרן הפרנציסקאנית, מאז היווסתה מימנה וגם סיפק מידע עדכני על התרומות. אלו הן יוזמות אשר מכסות טווח רחב החל מבתי ספר וחינוך גבוה, דרך תמיכה בשכ"ל ומלגות, עד סיוע לילדים גם ע"י מכון מאנינפיאט בתחום השירותים החברתריים, הומניטאריים (בתים למיעוטים ושירותים עבור משפחות נזקקות). תמיכה זה במיזמים ובאירועים מיוחדים עבור הבית החדש התורם לטיפוול ררפואי בנושאים רבים הנמצאים בקשיין ובתנאים מקפחים. בגיוס הכספספים שלו עשה שימוש ברש טובה של הארגון שרצתה הזכיר עו ד מס םעילוית שכאלו ואירועים מיוחדים בהקשר של קשייים וקיפוח. בהתייחסותו, נשא הקרן הפרנציסקאנית רצה להדגיש מעל ללכל את המפתח להצללחת מיימון מוצלח נעוץ ברשת טובה של קשרים ועבודת צוות עילה של אנשים רבים המתאמצים על מנתת להשיג את התוצאות הטובות ביותר. לאחר האח ואסקו נשמע עדכון קצר מאת גב' דניס סלזוו, סגניתת הנשיאה של הארגון הנ"ל.

לסיום, ד"ר קרלה בנאלי, היסטוריונים בתחום האמננות, אשר עבדה בשתוף פעולה עם הפרנציסקאנים בארץ הקודש מזה זמן מה, הדגימה את המחויבות של אגודה בעד ארץ הקודש, ארגון מלכ"ר שנוסד בשנת 2002 לפי המלצתו של האח מייקלה פיצירילו, ארכיאולוג ומרצה במכן פהרנצסקאני לחקר המקרא, אש נפטר בשנת 2008. בייחוד הארגון בעד ארץ הקודש מעניק תמיכה טכנית לקוסטודיה במגזריהפעילות שלו ובמקומותת שבהם מבקר ו-פועל באמצעותת מיזמים מיוחדים בשיתוף עם תומכים פרטייים ומוסדות פרטייים ותורמים. המיזמים הרבים שנתמכו ע"י האגודה נכללים בשני תחומים עיקרים: חרום, חינוך ופיתוח, שר כולל יווזמות התומכות קבוצות החלשת ותר בחברה וביוזמותץת חינוכיותת בבתי ספר, במוסדות להכשרה לקריייאה ובאיממן מאמניים; זכרון ותרבות – המקומות הקדושים אשר משמרים אותם ומפתתחים אזואים ארכיאולגוגייים ומקמותת ת]לה, הגנה על ארכיון ועל מורשת מוזיאונית ויצר של חומריםלא פורמטיביים. רבים ממיזמים אלו קשורים לתחום השני והם מתבצעים חד עם תרומה מדעית מצד המכן הפרנציסקאני לחקר המקרא, הפקולטה של מדי המקראווהארכיאלוגיה מאז 2001. ס"ר בנאלי הדגשיש כיצד הפיתוח של מורורשת ארכיאולוגית בארץ הקודש מסייעץ לעולי הרגל ומהווה עזרה מכיוון שהם לומים המקומות הקדושים בפרספקטיבה דיכרומטית. תערכוכות על ארץ הקודש, כמו זו אודות כפר נחום ושל הפיספס של ארץהקודש היו מוצחוות במיוחד והציגו זדמנות רבה לפתח ולקדם את המורשת של הקהילות המקומיו, כמו גם הכשרה לאנשים מיומנים ומקצועיים המתמחם בתחום זזה. לסיום, דד"ר נבנאלי התעמקבה במבנננים הארגוניים של האארגןון בעד ארץ הקודש, על חשיבות ת]קיד של שת"פ ומתנדבים אשר פועלים בו, בצורך לפתח ערוצצי תקשורת על מנת להפוך אץת הקוסטוודיה של ארץ הקודש ואת הפעילויות הנתמכוץתת יע"יהארגון בעד ארץ הקודש לידועות, לבהפצם בקרב אננשים ולהפיץ ברבם את האנושיות, התוצאוץת החברתיות והתרבותיות שהנינם תוצאה ששל יוזמות שנלקחו טולשמור על התורמים וחברחם מעודדכנים כלל העת.


בשכות אחר הצהריים, קבוצות לשוניות המשיכו בעבודגתם וודנו בייחוד ברעיונות שהוצעו על מנת לעורר קבלת גירוי ממומחם שדיברו בבווקר לגבי המצב הכלכלי של קקוסטודיה ושל התרומות שייעשו ע"י הקומיסעאטים.

לאח מכן, הקבוצות נסעעו לבת לחם, היכן שהיום התיים לו עם תפילת הערבית שנערכה ע"י סגן הקוסטטד, האח ארטמיו ויטורס, וארוחת צהריים ב-קאזה נובה.

מא מאת – קתריינה פופה פדראטי
תמונות – מרים מזרה