שותפות חדשה עבור מחלקת המורשת התרבותית של הקוסטודיה


הסכם שנחתם לאחרונה בין אוניברסיטת "אלדו מורו" של בארי, איטליה, ובין הקוסטודיה של ארץ הקודש הוצג ביום רביעי ה-24 באוקטובר במחלקת הלימודים ההומאניים [חברה ורוח]
של האוניברסיטה. תודות להסכם זה, המצטרף ומפתח שיתוף פעולה קודם בין שני הצדדים החתומים, סטודנטים של אוניברסיטת בארי יוכלו לשהות לתקופה מסוימת לצרכי מחקר ולימוד במחלקה של מורשת תרבותית של הקוסטודיה שבירושלים.

בהתאמה לתחום הכשרתם הספציפית, הסטודנטים הנבחרים ייקחו חלק בקטלוג של האוסף ההיסטורי של הקוסטודיה בתיאום ובתמיכה של המחלקה של מורשת תרבותית של הקוסטודיה. חפצים יקרים, בגדי כהונה ליטורגיים, תמונות ואיקונות ייבחנו ויתועדו בהתאם למרכיביהם היסטוריים-אמנותיים. תודות לביקורים במקומות הקדושים של הקוסטודיה, הסטודנטים יוכלו גם כן להכיר את ההקשר של היצירות שנבחנות ונלמדות ומהיכן הגיעו ותנאי שימור של החומר ממנו עשויים.

האח הפרנציסקאני סטפן מילוסוביץ, מנהל המחלקה של מורשת התרבות, הדגיש כיצד הלימודים של מורשת זו, ייחודית בעבור חשיבותה ההיסטורית ואיכותה האמנותית, הינה הזדמנות לצמיחה ולהעשרה הדדית עבור הקוסטודיה ועבור המשכילים הצעירים. תודות לכך, הקוסטודיה מרוויחה ידע שלם על האוספים שלה בשעה שהסטודנטים של אוניברסיטת בארי תהיה להם גישה לחומרים מקוריים שיוכלו, באם יהיה צורך, להיהפך לאובייקט מחקר אישי על מנת לפתחו במאמרים או בתיזות.

פרופסור פאולו פונציו, מנהל מחלקת לימודי החברה והרוח של אוניברסיטת בארי, הדגיש את האופי היוצא מן הכלל של התנסות חינוכית זו שהוא מקווה שהיא תוכל לערב כמה שיותר סטודנטים מ-בארי בחודשים הקרובים.

אלנה ברילה