קהילת באר שבע: מהאב פול לאב יואל | Custodia Terrae Sanctae

קהילת באר שבע: מהאב פול לאב יואל

בקהילת באר שבע, שינוי גדול מתקיים בימים אלה. האב פול, כוהן הקהילה האהוב, המשרת בבאר שבע 20 שנה, מעביר את הקהילה ליורשו בתפקיד, האב יואל.


האב פול קולין, יליד צרפת, הגיע לארץ ב-1989 לאחר שנים רבות של שירות בכנסייה הכלדאית באיראן. הוא שירת ראשית כל בקהילת יפו ובאפריל 1991 הוא עבר לבאר שבע ועמד בראש הקהילה בבאר שבע עד ימים אלה. ב-1 בינואר, האב פול מסר את האחריות על הקהילה לאב יואל, אשר חי עם האב פול ועוזר לו בקהילה מאז סוף 2009. האב פול עובר לגור בירושלים ואנו מאחלים כל טוב במעבר ויודעים שהוא ימשיך לתרום לחיי הקהילות, לטיפוחן ולצמיחתן עוד שנים רבות.

האב יואל סלבטרה, יליד צפון איטליה, כוהן מההגמוניה של בולצנו-ברסנונה בצפון איטליה (איזור דו-לשוני – איטלקית וגרמנית), הגיע ארצה בעודו פרח כהונה. הוא למד עברית והכיר את הקהילות ומאותם הימים ביקש להגיע ארצה. לאחר כמה שנים של עבודה בהגמוניה הבישוף הסכים לשלוח אותו אלינו ואנו מודים על המתנה הזאת.

אנו מאחלים לאב יואל הצלחה בעבודתו ומתפללים למענו ולמען קהילת באר שבע.


From Catholic.co.il