פנייה לקהל ע"י האפיפיור: כעת גם בשפה הערבית | Custodia Terrae Sanctae

פנייה לקהל ע"י האפיפיור: כעת גם בשפה הערבית

2012/10/10

לפי החדשות מהכס הקדוש [וותיקן] ב-9 באוקטובר 2012, החל מהבוקר מתאריך ה-10 באוקטובר, יום רביעי, תדרוך בשפה הערבית של הנחיות הוראת האפיפיור השבועי שבמסגרתו האפיפיור פונה לקהל בכיכר פטרוס הקדוש. ההוראה בערבית הינה בהמשך למסורת של תדריך בשפות אחרות.
האפיפיור הביע את רצונו להמשיל ביוזמה זו במהלך ביקורו האחרון בלבנון כאשר הוא העביר את התוכחה שלאחר הסינודוס: "הכנסייה במזרח התיכון" יוזמה זו מראה כי ישנו עניין אפיפיורי במזרח התיכון ואות לתמיכתו בנוצרים שבו. הוא מזכיר לכול את הצורך בתפילה ובעבודה למען השלום באזור זה.
האפיפיור פונה לקהל בכל שבוע ביום רביעי ודבר זה מהווה הזדמנות לכל להשתתף באם הם יחידים ו/או קבוצות. יוחנן פאולוס השישי החל במסורת זו כחלק מהוראה של האפיפיור ומהחינוך הנוצרי. כל האפיפיורים שירשו אותו המשיכו בכך. הקהל זוכה להזדמנות רבת ערך ומתאפשר לפגוש את האפיפיור בכל יום רביעי ולהאזין להוראתו.
החל משנת 1975, השנה שהוכרזה כשנה מבורכת, מספר עולי הרגל לכס הקדוש שבוותיקן עלה במידה רבה מאד. דבר זה אילץ את הקהל לקחת חלק בכיכר פטרוס הקדוש כמקום קבוע כל עוד תנאי מזג האוויר מאפשרים זאת. במקרה ולא, ההוראה נערכת באולם "נארבי" אשר הוקדש למטרה זו ע"י האפיפיור שאול השישי.