מועצת המנהלים החדשה של הקוסטודיה נבחרה

הבחירות בעבור מועצת המנהלים של הקוסטודיה של ארץ הקודש נערכו ביום שישי ה-12 ביולי, במהלך אמצע הפרק של הקוסטודיה של ארץ הקודש, אשר מאשררת את כל בעלי התפקידים שנבחרו בפרק שלפני שלוש שנים.

בעלי התפקידים שאושררו, בהתאמה, הם עבור הקבוצות דוברות הגרמנית, הצרפתית והיוונית-סלביות, האח הפרנציסקאני סיניסה סרבנוביץ, עבור הקבוצה דוברת האנגלית האח הפרנציסקאני ג'ון לוק גרגורי, עבור הקבוצה דוברת האיטלקית האח הפרנציסקאני ברונו וארינו, עבור הקבוצה דוברת הערבית האח הפרנציסקאני איבראהים פאלטאס ועבור קבוצת דוברי הספרדית והפורטוגזית האח הפרנציסקאני מרסלו ציצינלי. חברי מועצת המנהלים של הקוסטודיה מרכיבים את מועצת המנהלים והם אחים פרנציסקאנים שנבחרים בהתאם לקבוצות לשוניות שונות שלהן נוכחות בקוסטודיה.

מועצת המנהלים של הקוסטודיה, אשר יוצרת את מעין הממשלה של הקוסטודיה יחד עם הקוסטוד וסגנו של הקוסטוד, הינו הגוף המסייע לקוסטוד במתן עצה או ייעוץ, בהתאם לחוק האוניברסאלי והחוק המקובל, במספר נושאים, הנקבעים ומוסכמים על ידי מחוקקים מיוחדים או על ידי הפרק המקומי, על מנת לפתור אותם ביתר קלות וביתר מהירות (חוקה כללית, כותר 23, פסקה 244). בארץ הקודש אירוע זה מתקיים במסגרת מפגש רגיל פעם בחודש, וכרוך באישור של דין וחשבון שנתי ודיווחים על ידי האחים הפרנציסקאנים למטלות ספציפיות שיועדו; לפחות פעם בשנה מקבלים את האחים הפרנציסקאנים האחראים על הפורמציה ובמצבים מסוימים ניתן לבקש את ההשתתפות של עמאי או של אח אחר לצורך של דעה וייעוץ.

"באקלים רגוע מאד, הפרק מאשר  את כל האחים הפרנציסקאנים המשרתים במועצת המנהלים של הקוסטודיה ששירתו כחברי מועצת מנהלים בשלוש השנים האחרונות, עם הסכמה רבה", אמר הקוסטוד של ארץ הקודש מיד לאחר הבחירות. "המשמעות הינה שישנו מצב המאפשר להמשיך ולעבוד היטב יחד בשירות של גוף ייחודי זה, כלומר הקוסטוד של ארץ הקודש ובשירות של הכנסייה."

סופו של הפרק בהתהוות יהיה על ידי המינוי הראשון של חברי המועצה החדשים אשר ימנו את האחים הפרנציסקאנים לתפקידים מסוימים בקוסטודיה, הקוריה, המנזר והמקומות הקדושים.

ג'ובאני מלספינה