הנחיות למחילה בשנת האמונה 2012-2013 | Custodia Terrae Sanctae


הנחיות למחילה בשנת האמונה 2012-2013


ביום שישי, ה-26 באוקטובר, האסיפה של הבישופים הקתולים של ארץ הקודש הציגה את ההנחיות לזכות במחילה (כתב מחילה) במהלך שנת האמונה 2012-2013

מחילה (או: כתב מחילה) מוגדר ב"קוד של החוק הקנוני" (קאנון מס' 992) וב-"קתשיזם של הכנסייה הקתולית" (מס' 1471) באופן זה: "מחילה הינה המתקת עונש לפני העונש הזמני מאת האל עקב החטאים ואשר על האשמה נסלחים, ואשר נוצרי מאמין אשר בכפוף לתנאים מסוימים כתובים וידועים מראש זוכה להם באמצעות המעשה של הכנסייה, אשר הינה מסייעת בפדות, מעניקה ומיישמת זאת בסמכות ולשביעות הרצון של ישוע ושל הקדושים". (קוד של החוק הקנוני, קנון מס' 992