הבשורה לפי לוקס ברוכה את בנשים וברוך פרי בטנך | Custodia Terrae Sanctae

הבשורה לפי לוקס ברוכה את בנשים וברוך פרי בטנך

הפרי של אישה יהודיה צעירה, ברחם של נערה צעירה, ואישה צעירה זו אשר מקשיבה לדבר האל ומגשימה את הציפייה של האנושות.

נוכחות מברכת, הגעה מבורכת, קבלת פנים מבורכת של התינוק הרך.

התקופה של תקופת הציפייה ממקמת אותנו במצב של הערכה של האמונה שלנו אשר אינה רק ביטוי מילולי אלא מילה שהופכת לבשר.

ברכה שאינה יכולה להיות מרוככת וסנטימנטלית, אלא הופכת לאלוהית ולהווה. הוא [האל] קורא למי שמקבל את פניו ברצינות משום שהוא מאמין, והוא יהפוך את הפועל שייוולד שוב לחיים: בחשיכה המטרידה את האנשים המסרבים והם בעלי דעה קדומה ורוצים להיות צודקים, רוצים להיות הקובעים היחידים שיודעים ומחליטים.

מי שמקבל, כפי שעשתה מרים ברחמה עם ישוע המשיח, הדבר נהיה בשר וחובק חיים ואמת, וכתוצאה מכך תדע כיצד ללכת בדרך הישועה וכיתד לקרוא את הזמן של ההיסטוריה בעיניים חדשות, אשר הינן מלאות בהשתאות ובתקווה. השתאות ותקווה שאנשים חסרים עקב השטחיות שבטכנולוגיה.

הכנסייה קוראת לשמוח ולצהול בחג המולד, אשר אינו חגיגה, אלא חגיגה של כל החגיגות, כמו שאהב לכנות את חג המולד פרנסיס הקדוש. החגיגה הפותחת את עינינו עבורנו מבחינת תפיסת ההיסטוריה, בהירות וטוהר: את האישה הצעירה שהיה גם אמא וגם זו שילדה את התינוק הרך שהינו אל.

ברכות לחג המולד הקרב ובא!

האח הפרנציסקאני מרצלו בדלמנטי