גינוי ותקווה | Custodia Terrae Sanctae

גינוי ותקווה

2012/08/22


הפטריארך הלטיני של ירושלים, פואד טוואל, הקוסטוד של ארץ הקודש, האח פיירבטיסטה פיצהבלה, הבישוף המסייע ויליאם שומאלי, אחים פרנציסקאנים וכהני דת הלכו הבוקר לאתר מיזם הדיור שבבית פגי, ירושלים, יחד עם הקהילה של המיזם, כמחווה של סולידאריותוגינוי של אלימות שנגרמה ע"י צעירים מהאזור, שתוצאתה נזק לבניינים, רכבים ופגיעה בנפש ביום שני בערב.

לאחר האזנה לסבל ולכאב של המשפחות החיות שכונה זו, הפטריארך והקוסטוד גינו בתוקף מעשים אלו, וקראו לתושבים להישאר רגועים, בשעה שישנן יוזמות לפתור תופעה זו : "אני חיים יחד, עובדים יחד..." הם אמרו לנוכחים.
מיזם המגורים הזה נבנה ע"י הקוסטודה הפרנציסקאנית של ארץ הקודש על מנת לסייע למשפחות נוצריות בירושלים לפני כשנתיים.
היתה זו פניה לכל המנהיגים הדתיים על מנת להתערב כך שאירוע זה ייהפך לפיוס ודו קיום בין הצדדים.