בחיפוש אחר חידוש הדבקות: העבודה של המועצה הבינלאומית הפרנציסקאנית ה-13בנושא התהוות ולימוד | Custodia Terrae Sanctae

בחיפוש אחר חידוש הדבקות: העבודה של המועצה הבינלאומית הפרנציסקאנית ה-13בנושא התהוות ולימוד

ירושלים, 9-16 באוקטובר 2011

"אנו מודים מאד לקוסטודיה של ארץ הקודש, המציעה לנו את האירוח עבור שבוע זה של לימוד והרהור ומעניקה לנו את הסיכוי לשוב לליבה של הנצרות, למקומות המייצגים את ספר הבשורה החמישי והיכן שהכל החל". במילים אלו, האח הפרנציסקאני סרג'יוס בלדיגה, סגן המזכיר הכללי עבור ההתהוות והלימוד הציג את ההתנסות של המועצה הבינלאומית הפרנציסקאנית ה- 13 בנושא ההתהוות והלימוד אשר נערכה בירושלים בין התאריכים 9-16 באוקטובר, עם השתתפות של משלחות נציגים של המסדר הפרנציסקאני מכל חמשת היבשות. המועצה הבינלאומית נפגשת בכל שנתיים והינה הגוף התורם לעבודת המזכיר הכללי עבור ההתהוות והלימוד, מעצים ידע של התנסות ההתהוות ושל סקירה של מיזמים ויוזמות שיושמו והוטמעו במצבים שונים. דבר זה יעיל ביותר על מנת לקדם עזרה הדדית בתחום של התהוות ועל מנת להבטיח כי ידע המתאים ועדכון תקופתי של מצבים מגוונין של התהוות קבועה יתקיים.

הנושא של המועצה הבינלאומית הפרנציסקאנית ה-13 היה השרה מתהילים פרק כ"ה: "אורחותיך למדני, הדריכני באמתך ולמדני" (פס' 4). הקריאה לשירות הכנסייה של המסדר הפרנציסקאני בין התמדה ובין השתייכות. הכוונה היתה לקדם את ההרהור אשר מתחיל מבחינת המודעות של הקשים העכשוויים על מנת להתמיד בקריאה בסגנון הפרנציסקאני, להעמיק את ההיבט של מוטיבציה חיובית של בחירה דתית, הסיבות מדוע נדרש ועד כמה יפה להתמיד ולהתבונן ביופיו של המקור הרוחני אשר מביא השראה להצעה הפרנציסקאנית.

התוכנית לשבוע זה כללה שני חלקים. החלק הראשון, לאחר עריכת סעודת האדון והכרות עם האב הקוסטוד, האח פיירבטיסטה פיצהבלה, והמזכיר הכללי של ההתהוות והלימוד, האח וידאל רודריגז לופז, הוקדש ללימוד מעמיק של נושאים של בקריאה והתמדה ושל העדר נאמנות בתנ"ך, באמצעות תרומתו של האח קלאודיו בוטיני, דיקן המכון הפרנציסקאני לחקר המקרא של ירושלים, וע"י האח פרידריך מנס, פרופסור לפרשנות של הברית החדשה ויהדות במכון זה. דיונים ודו שיח בין המשתתפים נערך לאחר מכן והוצגה בקצרה הפעילויות של ההתהוות של המועצות והכנסים הקודמים של המסדר הפרנציסקאני. החלק השני התמקד בבעיות של משברים בחיים דתיים, תודות להרצאתו של האח ניאל או'קונל, מרצה ופסיכולוג מאירלנד, ובנושא של דרכים אפשריות ללכת בעקבותיו של האל ולענות למשברים אלו, באמצעות ניתוח של דון ג'וזפה קריאה,כהן דת מרומא.

בין שתי תקופות אינטנסיביות של עבודה נערכו ביקורים חשובים למקומות הקדושים, בייחוד בירושלים, נצרת, כפר נחום ועין טבחא, עם האח יוג'ניו אליאטה, מרצה וארכיאולוג מהמכון הפרנציסקאני לחקר המקרא שתפקד כמדריך טיולים, והן בבית לחם, עם האח סטפן ילוסוביץ, האח הממונה הנוכחי על הבזיליקה של המולד, שאף הוא היה כמורה דרך. האירועים הליטורגיים במקומות הקדושים העיקריים היו יסודיים גם כן: בכנסיית הקבר נערכה סעודת האדון שנערכה ע"י האח נואל מוסקט, הדיסקריט של ארץ הקודש ומזכיר ה-התהוות והלימוד של הקוסטודיה של ארץ הקודש; בבזיליקה של הבשורה שבנצרת, נערכה סעודתצ האדון שע"יי האח סרג'יוס באלדיגה; בזיליקה של המולד, סעודת האדון נערכה ע"י האח סטפן מילוסוביץ ולבסוף – בבזיליקה של הייסורים שבגת שמנים – ע"י האח וידאל רודריגז לופז. פעילויות אלו יחד עם הרגעים המשמחים ושל השיתוף והאחווה היוו אפשרות יוצאת דופן לקבוצת ה-פורמאטורים להעמיק את המודעות והיכולת להעריך את ארץ הקודש ולגלות מחדש את המשמעות האמיתית של קריאה דתית ואת הקריאה הנוצרית והפרנציסקאנית האישית שלהם.

במהלך הלימוד, הרהור ובחינה עצמית, דרך אינטנסיבית הנוגעת בהתנסות התקיימה דרך התאחדות והדיון, על מנת להרחיב את כושר החישה והרגישות של האחים הפרנציסקאנים אשר עובדים בהקשר זה של התהוות בנושאים של קריאה ודרכים אנושיות שבהם ניתן לשגשג, בבעיות של משברים בחיים דתיים ובתשובות חינוכיות שניתן להציע על מנת להמשיך עם הקשיים ועם הבלבול. מחויבות זו הינה הרמוניה עם שירות ללמוד להיות מתמיד ונאמן, שבוצע ע"י המסדר הפרנציסקאני ע"י אימוץ חיים מקודשים. הבחירה של ועדה מנהלת חדשה נערכה בסיום של המועצה הבינלאומית.

התהוות אנושית, כולל נאמנות להתמדה בחיי הדת הינה מטלה אינסופית, דרך פתוחה אשר תמיד קשורה לרז של הלב האנושי, עם הגדולה והסבל האנושי, עם נטייה סותרת המפצלת ומאחדת אותו. רק האל, עם חסדו הרב ורוחו, יכול לגאול את המגבלות, האינסופיות והייסורים האנושיים שבטבע האדם בהתערבות אשר נפתחת, באמונה ובדרך משותפת של קרבה ודו שיח. "אפשרות של אהבה" גדולה אשר משמעה שאיפה של רז מצד האדם לעלות למעלה מבחינה רוחנית ורצון אינסופי למצוא תגובה בפני האל ולהיות בידידות עימו בטוהר ומוחלט ועקבי, אשר מלמד נאמנות אמיתית, חברות אמיתית והתאחדות אמיתית באינטימיות של חיים מלאים.


מאת – קתרינה פופה פדראטי
תמונות – מריה גרציה סאנה